Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich Monika Pawlewska

ogłasza licytację na Działa zabudowana o łącznej powierzchni 0,1566 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-08 13:30
Cena wywoławcza: 99 381,75
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 10/09
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Wiejska
Miasto: Steblów
Województwo: opolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich Monika Pawlewska (tel. (77) 461 24 97) ogłasza, że dnia

 

8 listopada 2016 r. o godz. 13.30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich mającego siedzibę przy ul. Opolskiej 11 w sali nr 203 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 47-361 Steblów, ul. Wiejska, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OP1S/00048586/7.

Nieruchomość gruntowa zabudowana składająca się z działek nr 930/2 oraz 928/4 o łącznej powierzchni 0,1566 ha. Działka nr 930/2 o powierzchni 0,1339 ha, zabudowana budynkiem przeznaczonym na cele produkcyjne, handel, usługi lub magazyn. Budynek tworzą magazyn, pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia socjalne. Działka nr 928/4 o powierzchni 0,0227 ha użytkowana jako droga dojazdowa do działki nr 930/2, a także teren placu bądź parkingu.

Suma oszacowania wynosi 132 509,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 99 381,75 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 13 250,90 zł.

 

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

PKO BP SA O. Strzelce Opolskie 80 1020 3714 0000 4702 0007 8469.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.