Komornik Sądowy przy SR w Wałbrzychu Waldemar Wójcik

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 33.10 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-16 10:30
Cena wywoławcza: 25 575,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2621/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Piotra Skargi
Miasto: Wałbrzych
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI   nr KW SW1W/00055387/5

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Waldemar Wójcik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

16 listopada 2016 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul.Słowackiego 11 w sali nr 106, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa własności nieruchomości lokalowej - samodzielny lokal mieszkalny o powierzchni 33,11 m2 składający się z jednego pokoju i kuchni oraz garderoby. Do lokalu przynależą WC na klatce schodowej i 2 piwnice o pow. 11,95 m2 oraz udział 731/10 000 w częściach wspólnych nieruchomości SW1W/00046353/2. Lokal położony jest w Wałbrzychu przy ul. Piotra Skargi 2/5, dla której VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą o nr kw SW1W/00055387/5. UWAGA! występuje rozbieżność pomiędzy zapisami w  księdze wieczystej a stanem faktycznym. 

Suma oszacowania wynosi 34 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 25 575,00. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 3 410,00. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej do dnia 15.11.2016 roku. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: BZ WBK SA  O/ Wałbrzych  08 1090 2271 0000 0005 8400 0759 Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 19:00 oraz przeglądać operat szacunkowy nieruchomości w Kancelarii Komornika Sądowego w Wałbrzychu Waldemara Wójcika przy ul. Szmidta 6, w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 13:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 843 33 39