Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Fabrycznej dr Agata Krasiczyńska-Knuter Kancelaria Komornicza

ogłasza licytację na Nieruchomość we Wrocławiu

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-24 10:00
Cena wywoławcza: 480 750,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2223/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Zofii Nałkowskiej
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Agata Krasiczyńska-Knuter ogłasza, że dnia

 

24 listopada 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Świebodzkiej 5 w sali nr 105, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 52-422 Wrocław, Zofii Nałkowskiej 4, dla której Sąd Rejonowy Wrocław-Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WR1K/00011836/9.

Suma oszacowania wynosi 641 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 480 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 64 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo uiszczona na konto komornika: PeKaO SA III O. Wrocław 98 1240 3464 1111 0000 3558 6252, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 798 95 50