Komornik Sądowy przy SR w Lubinie Zbigniew Kowalczyk

ogłasza licytację na Nieruchomość zabudowana – 1 236 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-02 12:00
Cena wywoławcza: 126 750,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 484/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Górzyn
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Zbigniew Kowalczyk (tel. (76) 841 51 00) ogłasza, że dnia

 

2 grudnia 2016 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie mającego siedzibę przy ul. Wrocławskiej 3, w sali nr  I, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: nieruchomość gruntową, zabudowaną budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym, położoną na działce oznaczonej nr geodezyjnym 124/6 obszaru 1 236 m2, w miejscowości Górzyn 18, 59-305 Rudna, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 17218 [NKW: LE1U/00017218/7].

Suma oszacowania wynosi 169 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 126 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 16 900,00 zł. Rękojmię należy wpłacić   gotówką w kasie kancelarii Komornika lub uiścić  na konto  Komornika:

PKO BP S.A. I O w Legnicy 11 1020 3017 0000 2102 0157 5513

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją (na przelewie należy podać informację „rękojmia do sprawy KM 484/14 i inne”).

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (76) 841 51 00.