Komornik Sądowy przy SR w Opatowie Bartłomiej Szyszka Kancelaria Komornicza w Opatowie

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,3791 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-28 09:30
Cena wywoławcza: 1 554 666,66
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 709/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Wyszmontów
Województwo: świętokrzyskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opatowie Bartłomiej Szyszka Kancelaria Komornicza w Opatowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

28 listopada 2016 r. o godz. 9:30

 

w sali nr 3 Sądu Rejonowego w Opatowie odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w obrębie Wyszmontów, gm. Ożarów o pow. 0,3791 ha, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sandomierzu nr KI1S/00050696/3, składająca się z działek o numerach ewidencyjnych 608/19 i 608/17. Na terenie działki 608/17 usytuowane są budynki i budowle niezbędne do funkcjonowania stacji paliw. Nieruchomość powyżej usytuowana stanowi własność dłużnika: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2 332 000,00 zł (w tym 23% Vat). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 1 554 666,66 zł (w tym 23% Vat). Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu albo w inny wskazany przez komornika sposób. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.