Komornik Sądowy przy SR w Olsztynie Roman Kopaniarz

ogłasza licytację na Grunt o pow. 19 231 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-16 09:00
Cena wywoławcza: 1 403 288,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 192/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Zimowa
Miasto: Olsztyn
Województwo: warmińsko-mazurskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI  WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Roman Kopaniarz tel. (89) 527 54 89 ogłasza, że dnia

 

16 listopada 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowszczaków 44 w sali nr  334, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste i budynku stanowiącego odrębną nieruchomość należącego  do: (…), położonego: 10-380 Olsztyn, ul. Zimowa (Zimowa 3), dla której  Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OL1O/00112859/7. Działka ma powierzchnię 19 231 m2. Na działce posadowiony jest budynek o powierzchni użytkowej 810,87 m2.

Suma oszacowania wynosi 1 871 050,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 403 288,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 187 105,00 zł w gotówce lub na konto komornika: BGK O. w Olsztynie 94 1130 1189 0025 0114 2520 0001 - najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.