Komornik Sądowy przy SR dla Warszawy Pragi-Północ Jerzy Bojanowski

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny w Warszawie

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-12 10:20
Cena wywoławcza: 191 341,50
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 5303/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Pasłęcka
Miasto: Warszawa
Województwo: mazowieckie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ Jerzy Bojanowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

12 grudnia 2016 r. o godz. 10:20

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ mającego siedzibę przy ul. Terespolskiej 15a w sali nr 30, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

- udziału w nieruchomości w wysokości 1/2 w lokalu mieszkalnym numer 39 położonym w Warszawie przy ul. Pasłęckiej 10C, należącym do dłużnika (…), dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr KW WA3M/00440115/3, o powierzchni użytkowej 44,20 m2 na terenie dzielnicy Białołęka w Warszawie, składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i balkonu.

Suma oszacowania udziału w wysokości 1/2 wynosi 127 561,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 95 670,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 12 756,10 zł.

   

- udziału w nieruchomości w wysokości 1/2 w lokalu mieszkalnym numer 39 położonym w Warszawie przy ul. Pasłęckiej 10C, należącym do dłużniczki (…), dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr KW WA3M/00440115/3, o powierzchni użytkowej 44,20 m2 na terenie dzielnicy Białołęka w Warszawie, składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i balkonu.

Suma oszacowania udziału w wysokości 1/2 wynosi 127 561,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 95 670,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 12 756,10 zł.

 

Rękojmia dla każdego z wyżej wymienionych udziałów powinna być złożona oddzielnie w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. O. Warszawa 31 1020 1042 0000 8902 0113 1283

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.