Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Tomasz Karpiński

ogłasza licytację na Działka o pow. 1,48 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-07 10:00
Cena wywoławcza: 20 700,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1989/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Kotowice
Województwo: lubuskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Tomasz Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

7 listopada 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze mającego siedzibę przy pl. Słowiański 2 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 27 o pow. 1,48 ha położonej w strefie upraw rolnych i terenów leśnych.  Działkę stanowi las, porośnięty częściowo drzewostanem mieszanym. Nieruchomość położona jest w obrębie Kotowice, gm. Nowogród Bobrzański, stanowi własność (…), posiada założoną księgę wieczystą o numerze ZG1E/00104511/0 prowadzoną przez  Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych.

 

Suma oszacowania wynosi 27 600,00 zł. Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    20 700,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2 760,00 zł na konto komornika:

 

BGŻ SA 96 2030 0045 1110 0000 0237 6720m

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr tel. (68) 326 80 62.