Komornik Sądowy przy SR w Ostródzie Andrzej Roguszka Z-ca Maciej Garczyński

ogłasza licytację na Działka gruntu o pow. 0,0562 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-07 09:00
Cena wywoławcza: 25 500,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 968/14 (2)
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Kretowiny
Województwo: warmińsko-mazurskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Andrzej Roguszka Z-ca Maciej Garczyński (tel. (89) 757 54 42) ogłasza, że dnia

 

7 listopada 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę przy ul. Jana III Sobieskiego 12, w sali nr X, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do: (…),  

stanowiącej: niezabudowaną działkę gruntu o numerze 720/51 o pow. 0,0562 ha położonej w miejscowości Kretowiny, gm. Morąg. Na działce znajduje się niewielka część budynku posadowionego na sąsiedniej działce nr 156,

położonej: 14-300 Morąg, Kretowiny,

dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu prowadzi księgę wieczystą nr KW 30195 [EL2O/00030195/2].

 

Suma oszacowania wynosi 34 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 25 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 3 400,00na konto komornika:

Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy

26 8843 0003 0032 4148 2000 0010

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 4.11.2016 r.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (89) 757 54 42