Komornik Sądowy przy SR w Olsztynie Karolina Trykacz

ogłasza licytację na Lokal o powierzchni 626,30 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-15 11:00
Cena wywoławcza: 112 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale usługowo-przemysłowe
KM: 848/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Hanowskiego
Miasto: Olsztyn
Województwo: warmińsko-mazurskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Karolina Trykacz zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

15 listopada 2016 r. o godz. 11:00

 

w Sądzie Rejonowym w Olsztynie przy ul.  Dąbrowszczaków 44 w sali nr 324 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

- udział 812/10000 w prawie własności nieruchomości lokalowej: lokal niemieszkalny o pow. użytk. 626,30 m2 wraz z udziałem 6995/10000 w części nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności części wspólnych budynku objętych KW Nr OL1O/00100829/1; - położonej w miejscowości Olsztyn, ul. Hanowskiego 5/1; - posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Olsztynie nr OL1O/00100830/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 168 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 112 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 16 800,00 zł, tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kancelarii komornika w Olsztynie ul. Wyzwolenia 16/2 lub na rachunek bankowy komornika nr: 09 1240 5598 1111 0000 5028 4421. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (89) 527 58 11.