Komornik Sądowy przy SR Gdańsk-Południe Piotr Majdziński Kancelaria Komornicza w Gdańsku

ogłasza licytację na Działka o obszarze 0,1813 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-18 11:00
Cena wywoławcza: 640 314,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2791/10
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Przełom
Miasto: Gdańsk
Województwo: pomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Piotr Majdziński  ul. Świętojańska 37/38/3, 80-840 Gdańsk, (tel. (58) 322 31 48) ogłasza, że dnia

 

18 listopada 2016 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 9A, sala 1.10A (budynek E), odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

prawa wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działkę nr 11 o obszarze 0,1813 ha będącą w użytkowaniu wieczystym do dnia 5.12.2089 r. zabudowaną budynkiem mieszkalnym drewnianym o kubaturze 2 940 m3,

które to prawo  przysługuje  dłużnikom: (..),

położonej: 80-643 Gdańsk, ul. Przełom 1,

dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW GD1G/00079222/9.

Budynek został wpisany do rejestru zabytków województwa gdańskiego pod nr rejestru A-1183.

 

Suma oszacowania wynosi 960 471,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 640 314,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 96 047,10 w gotówce.

Rękojmię można uiścić na konto komornika:

BANK PEKAO S.A. Oddział w Gdańsku 48 1240 5400 1111 0000 4918 8255

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W celu zwrotu wpłaconego wadium należy w kancelarii komornika złożyć wniosek ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który dokonany ma być przelew wpłaconej kwoty.

Pełnomocnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są okazać pełnomocnictwo szczególne do udziału w konkretnym przetargu.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.