Komornik Sądowy przy SR Poznań-Grunwald i Jeżyce Marek Jessa

ogłasza licytację na Dziaka zabudowana o pow. 298 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-08 10:10
Cena wywoławcza: 518 625,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, budynki mieszkalne
KM: 313/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Suwalska
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Marek Jessa Kancelaria Komornika, ul. Engeströma 4 w Poznaniu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

8 listopada 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu przy ul. Kamiennogórskiej 26, sala 1.06, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomość – prawa użytkowania wieczystego gruntu działki o pow. 298 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej o łącznej pow. użyt. 233,86 m2, położonej w miejscowości Poznań, przy ul. Suwalska 23, stanowiącej własność dłużnika:

(…),

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Poznaniu nr PO1P/00092069/6.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 691 500,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 518 625,00 zł.

Wysokość rękojmi wynosi: 69 150,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce w kancelarii komornika bądź dokonać wpłaty na konto komornika

PKO BP SA I O. Poznań 23 1020 4027 0000 1102 0290 3565

lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

 

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją po uprzednim ustaleniu terminu z komornikiem, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (61) 853 74 21