Komornik Sądowy przy SR w Pile Sławomir Kowalewski

ogłasza licytację na Działka o pow. 499 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-17 09:30
Cena wywoławcza: 31 875,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 604/16
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Róża Wielka
Województwo: wielkopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pile Sławomir Kowalewski (tel. (67) 350 98 44 lub 214 84 75) ogłasza, że dnia

 

17 listopada 2016 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Pile mającego siedzibę przy al. Powstańców Wielkopolskich 79, w sali nr 207, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości – nieruchomość gruntowa o pow. 499 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użyt. 54,62 m2,

należącej do:

(…),

położonej: 64-930 Szydłowo, Róża Wielka,

dla której Sąd Rejonowy w Pile VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PO1I/00026532/3.

 

Suma oszacowania wynosi 42 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 31 875,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 4 250,00 zł.

Rękojmię można wpłacić w kancelarii lub na konto komornika:

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Pile
73 1020 3844 0000 1602 0068 7616

najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (67) 350 98 44