Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Marcin Burakowski

ogłasza licytację na Działki o pow. 0,3400 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-23 09:20
Cena wywoławcza: 4 875,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1004/15(2)
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Słup
Województwo: kujawsko-pomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

NR KW TO1U/00018208/8

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Marcin Burakowski (tel. (56) 475 47 46) ogłasza, że dnia

 

23 listopada 2016 r. o godz. 9:20

 

w sali nr 10 w budynku Sądu Rejonowego w Grudziądzu przy ul. Sikorskiego 19/23, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Słup, 86-330 Gruta, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1U/00018208/8.

Nieruchomość składa się z działek gruntu o nr ewid. 117, 118, 119, obręb 14, o łącznej pow. 0,3400 ha, niezabudowanych i niezagospodarowanych.

 

Suma oszacowania wynosi 6 500,00 zł.

Cena wywołania wynosi 4 875,00i jest równa 3/4 sumy oszacowania.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 650,00 zł, którą należy wpłacić na konto komornika:

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Centrala

36 8300 0009 0007 0304 3000 0010

lub gotówką w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację nieruchomości.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.