Komornik Sądowy przy SR w Olsztynie Karolina Trykacz

ogłasza licytację na Lokal o powierzchni 4,88 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-16 12:20
Cena wywoławcza: 14 925,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale usługowo-przemysłowe
KM: 476/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Kopernia
Miasto: Olsztyn
Województwo: warmińsko-mazurskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Karolina Trykacz zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

16 listopada 2016 r. o godz. 12:20

 

w Sądzie Rejonowym w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 44 w sali nr 330 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

- lokal użytkowy nr 10 o pow. użytk.  4,88 m2 wraz z udziałem 1/1000 w nieruchomości wspólnej , którą stanowi prawo użytkowania wieczystego działek nr 11/3 i 11/4 obręb 73 oraz części wspólne budynku ujęte w KW nr OL1O/00034967/6; - położonej w Olsztynie przy ul. Kopernika 29-31; - posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Olsztynie  nr OL1O/00147892/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 19 900,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 14 925,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1 990,00 zł, tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kancelarii komornika w Olsztynie ul. Wyzwolenia 16/2 lub na rachunek bankowy komornika nr: 09 1240 5598 1111 0000 5028 4421. Dłużnik zobowiązany jest udostępnić nieruchomość oglądającym w ciągu  dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.10.00 do godz.12.00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (89) 527 58 11.