Komornik Sądowy przy SR w Olsztynie Karolina Trykacz

ogłasza licytację na Lokal o powierzchni 61,30 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-16 14:30
Cena wywoławcza: 205 286,59
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale usługowo-przemysłowe
KM: 848/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Partyzantów
Miasto: Olsztyn
Województwo: warmińsko-mazurskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Karolina Trykacz zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

16 listopada 2016 r. o godz. 14:30

 

w Sądzie Rejonowym w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 44 w sali nr 324  odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

składającej się z: - lokal użytkowy o funkcji biurowej o pow. 61,30 m2 wraz z udziałem 58/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu (KW OL1O/00090720/3) oraz udział 58/1000 we współwłasności budynku i innych urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali - położonej w miejscowości Olsztyn, przy ul. Partyzantów 64/6; - posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Olsztynie  nr OL1O/00106017/8. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 273 715,45 zł + VAT 23%. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 205 286,59 zł + VAT 23%. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 27 371,54 zł, tj.10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kancelarii komornika w Olsztynie ul. Wyzwolenia 16/2 lub na rachunek bankowy komornika nr: 09 1240 5598 1111 0000 5028 4421. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (89) 527 58 11.