Komornik Sądowy przy SR w Lubinie Konrad Klemaszewski

ogłasza licytację na Zabudowana nieruchomość o pow. 16 400 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-17 14:00
Cena wywoławcza: 341 475,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 824/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Chocianowiec
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Konrad Klemaszewski ogłasza, że w dniu

 

17 listopada 2016 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie mającego siedzibę przy ul. Wrocławskej 3, sala  nr I, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (…), położonej: 59-140 Chocianów, Chocianowiec 134, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LE1U/00001611/7.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość zabudowana stanowiąca działki gruntu nr 854, 855, 857, 896 i 897 łącznego obszaru 16 400 m2, położona w Chocianowcu nr 134 obręb nr 0002, gminie Chocianów, powiecie polkowickim, województwie dolnośląskim.

W skład nieruchomości wchodzi:

-         prawo własności niezabudowanej działki gruntu nr 854 o pow. 5 000 m2,

-         prawo własności niezabudowanej działki gruntu nr 855 o pow. 7 000 m2,

-         prawo własności niezabudowanej działki gruntu nr 857 o pow. 2 000 m2,

-         prawo własności niezabudowanej działki gruntu 896 o pow. 400 m2,

-         prawo własności działki gruntu nr 897 o pow. 2 000 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, budynkiem gospodarczym oraz budynkiem warsztatowo – garażowym.

 

Suma oszacowania wynosi 455 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 341 475,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 530,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium S.A. Millennium – Centrum Rozliczeniowe 22 1160 2202 0000 0001 4687 3928 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Nieruchomości można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 8:00 do 18:00. Operat szacunkowy nieruchomości można przeglądać w kancelarii komornika od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

Szczegółowe informacje pod nr tel. (76) 846 47 87 lub na stronie www.komorniklubin.pl