Komornik Sądowy przy SR w Środzie Śląskiej Artur Karamon

ogłasza licytację na Działki o pow. 2565 m2, 1258 m2 oraz 1235 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-17 11:30
Cena wywoławcza: 62 933,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 805/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Słoneczna
Miasto: Krępice
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Artur Karamon (tel. (71) 314 75 79) ogłasza, że dnia

 

17 listopada 2016 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. Św. Andrzeja 3 w sali nr 103, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…),

składającej się z działek:

1. nr 311/15 o powierzchni 2 565 m2 zabudowanej budynkiem usługowym o powierzchni 969,05 m2, obiekt w trakcie realizacji.

Suma oszacowania wynosi 1 502 970,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 001 980,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 150 297,00 zł.

2. nr 311/14 niezabudowana działka o powierzchni 1 258 m2.

Suma oszacowania wynosi 96 160,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 64 106,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 9 616,00 zł.

3. nr 311/13 niezabudowana działka o powierzchni 1 235 m2.

Suma oszacowania wynosi 94 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 62 933,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 9 440,00.

należące do dłużnika: E&K Kowalski Sp. z o.o.,

położone: 55-330 Krępice, ul. Słoneczna 31, dla których Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1S/00040098/2.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BZ WBK 86 1090 2444 0000 0001 1384 7186

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 16.11.2016 r.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 314 75 79