Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maksymilian Szostek

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 42,35 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-23 11:00
Cena wywoławcza: 97 020,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 775/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Źródlana
Miasto: Krynica Zdrój
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maksymilian Szostek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

23 listopada 2016 r. o godz. 11:00

 

w sali nr 31 Sądu Rejonowego w Nowym Sączu VII Wydział Zamiejscowy z siedzibą w Muszynie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego w postaci:             

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 14 o pow. łącznej 42,35 m2 usytuowanego na IV piętrze budynku położonego w Krynicy Zdroju przy ul. Źródlanej nr 53. Grunt, na którym położony jest budynek oznaczony jest w ewidencji gruntów w obrębie 0002 – Krynica Wieś jako działka ewidencyjna nr 1003/1. Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie została założona księga wieczysta.

 

Ograniczone prawo rzeczowe oszacowane jest na kwotę 129 360,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 97 020,00 zł.  Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania ograniczonego prawa rzeczowego wynosi: 12 936,00 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania ograniczonego prawa rzeczowego, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tutejszej kancelarii:

 

79 2030 0045 1110 0000 0274 2910 Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

 

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Na poleceniu przelewu należy wpisać „RĘKOJMIA do Km 775/14”. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.