Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maksymilian Szostek

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 307,90 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-23 12:30
Cena wywoławcza: 41 478,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 532/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Kraszewskiego
Miasto: Krynica Zdrój
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maksymilian Szostek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

23 listopada 2016 r. o godz. 12:30

 

w sali nr 31 Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z siedzibą w Muszynie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci:           

nieruchomość lokalowa, stanowiąca lokal mieszkalny nr 7 położony na IV kondygnacji w budynku nr 68/2 przy ul. Kraszewskiego w Krynicy-Zdroju (obr. 0001) składająca się z 1 pokoju, kuchni, WC oraz przedpokoju o łącznej pow. 30,90 m2, opisana w KW o nr NS1M/00025012/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, X Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 55 304,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 41 478,00 zł.  Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania ograniczonego prawa rzeczowego wynosi: 5 530,40 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania ograniczonego prawa rzeczowego, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tutejszej kancelarii:

 

79 2030 0045 1110 0000 0274 2910 Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

 

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Na poleceniu przelewu należy wpisać „RĘKOJMIA do Km 532/14”. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.