Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa -Krowodrzy w Krakowie Leszek Dumnicki

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,24 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-22 08:30
Cena wywoławcza: 193 893,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 392/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Rudawa
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Leszek Dumnicki Kancelaria Komornicza w Krakowie mający siedzibę  przy al. Pokoju 29b/37 zawiadamia na podstawie art. 10136 kpc, że w dniu

 

22 listopada 2016 r. o godz. 8:30

 

w Kancelarii Komornika odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Rudawa, gm. Zabierzów, posiadającej założoną księgę wieczystą nr KR2K/00022254/2 w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie z siedzibą w Krzeszowicach, stanowiącej własność dłużniczki (…).

Nieruchomość obejmuje niezabudowaną działkę nr 76 o powierzchni 0,24 ha (o szerokości ok. 18 m i długości ok. 130 m). Działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem M1 - tereny zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej, niewielka północna część znajduje się w terenie dróg i ulic.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 258 524,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania: 193 893,00 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania (tj. 25 852,40 zł).

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (art. 871 kpc).

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś jej operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.