Komornik Sądowy przy SR Gdańsk-Południe Andrzej Perzanowski Kancelaria Komornicza w Gdańsku

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 93,43 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-18 13:00
Cena wywoławcza: 290 513,25
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 2050/12
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Franciszka Schuberta
Miasto: Gdańsk
Województwo: pomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Andrzej Perzanowski (tel. (58) 344 54 67) ogłasza, że dnia

 

18 listopada 2016 r. o godz. 13:00

 

w budynku E Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 9A, w sali nr  E 1.10A, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do: (…),

stanowiącej: prawo własności lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 93,43 m2 oraz udział w wysokości 1/2 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (KW 17877),  

położonej: 80-171 Gdańsk, Franciszka Schuberta 66/1,

dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gdańsku-Północ prowadzi księgę wieczystą nr KW 161639 (NKW: GD1G/00161639/7).

 

Suma oszacowania wynosi 387 351,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 290 513,25 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 38 735,10 w gotówce lub na konto komornika:

Pekao O. Gdańsk 64 1240 5442 1111 0000 5376 0465

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (58) 344 54 67