Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Aleksandra Puchacz

ogłasza licytację na Działka nr 189 o powierzchni 0,7071 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-25 09:00
Cena wywoławcza: 159 097,50
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 3475/13
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Kilińskiego
Miasto: Zamość
Województwo: lubelskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Aleksandra Puchacz Kancelaria Komornicza w Zamościu w sprawie KM 3475/13 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

25 listopada 2016 r. o godz. 9:00

 

 w sali nr 15 Sądu Rejonowego w Zamościu odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości  gruntowej położonej w Zamościu przy ul. Kilińskiego, oznaczonej jako dz. nr 189 o powierzchni 0,7071 ha, stanowiącej własność dłużnika: (…), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamościu nr ZA1Z/00050874/8. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 212 130,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 159 097,50 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania nieruchomości (tj. w kwocie: 21 213,00 zł), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr tel. (84) 639 18 47.