Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie mgr Marian Baradziej Kancelaria Komornicza w Krakowie

ogłasza licytację na Działka o pow. 528 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-23 12:00
Cena wywoławcza: 13 120,50
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2725/12 (1)
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Na Załęczu
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Marian Baradziej, mający kancelarię pod adresem: 31-580 Kraków, ul. Nowohucka 44/184, zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

23 listopada 2016 r. o godz. 12:00

 

s. nr E-218  w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziałów dłużników (po 1/6) w prawie użytkowania nieruchomości – działki nr 80/13, położonej w miejscowości Kraków, przy ul. Na Załęczu (obr. 55 Nowa Huta, pow. 528 m2, działka niezabudowana, mogąca stanowić drogę dojazdową do działki nr 80/12), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w  Kraków nr KR1P/00339086/6.

Wartość udziałów dłużników oszacowano na łączną kwotę: 17 494,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 13 120,50 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 1 749,40 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek Komornika: 16 8619 0006 0030 0325 8036 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym.

 

Nieruchomość można oglądać w dniu 14.11.2016 r., w godz. 14:30-14:45, w miejscu jej położenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Dodatkowych informacji co do przedmiotowej nieruchomości można uzyskać pod nr tel. (12) 414 19 61.