Komornik Sądowy przy SR w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza w Nowym Targu

ogłasza licytację na Działki o łącznej powierzchni 0,0841 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-18 08:30
Cena wywoławcza: 197 400,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 14/16
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Słowackiego
Miasto: Maniowy
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

18 listopada 2016 r. o godz. 8:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29, sala nr 121 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości składającej się z

- dz. ew. nr 5478 obszaru 0,0841 ha, położonej w Maniowach, ul. Słowackiego 12, posiadającej założoną księgę wieczystą o numerze: NS1T/00034320/0,

stanowiącej własność dłużników: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 296 100,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 197 400,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 29 610,00 zł (najpóźniej do godz. 15:00 dnia poprzedzającego licytację), w kancelarii Komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu - lub dokonać wpłaty na konto bankowe kancelarii Komornika Sądowego w

 

15 1240 5136 1111 0000 5221 8037

Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4,

 

podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.

 

Nieruchomość można oglądać po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, w dniu 10.11.2016 r., od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w aktach sprawy I Co 19/16 Sądu Rejonowego w Nowym Targu.