Komornik Sądowy przy SR dla Warszawy - Woli w Warszawie Michał Hoppe

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 68,70 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-06 14:00
Cena wywoławcza: 259 500,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 3045/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Karabeli
Miasto: Warszawa
Województwo: mazowieckie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Michał Hoppe (tel. (22) 863 50 40) ogłasza, że dnia

 

6 grudnia 2016 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Kocjana 3 w sali nr 152 w budynku C, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużników: (…),

położonej: 01-313 Warszawa, ul. Karabeli 4/56,

dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA1M/00454433/5.

Lokal o powierzchni 68,70 m2 składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, w.c. i piwnicy.

 

Suma oszacowania wynosi 346 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 259 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 34 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto komornika:

Bank Millennium SA 71 1160 2202 0000 0002 4088 4864

(najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg, tj. 5.12.2016 r.).

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.