Komornik Sądowy przy SR w Gostyninie Ilona Mirowska

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,16 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-04 10:00
Cena wywoławcza: 538 650,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Bolesławów
Województwo: mazowieckie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie Ilona Mirowska (tel. (24) 235 90 50) ogłasza, że dnia

 

4 listopada 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie mającego siedzibę przy ul. 3-go Maja 43 w sali nr 2, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…), położonej: 09-500 Gostynin, Bolesławów, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą nr NKW PL1G/00008594/2.

Suma oszacowania wynosi 718 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 538 650,00 zł, rękojmia 71 820,00 zł.

Wyceniana nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Bolesławów bezpośrednio przy drodze krajowej nr 60 Gostynin-Płock, w odległości około 7 km od centrum miasta Gostynin, oraz w odległości około 17 km od centrum miasta Płocka. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią działki z zabudową o wiodącej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zalesione oraz drogi. W niedalekiej odległości znajdują się także obiekty przeznaczone do celów działalności gospodarczej (m.in. hotel, restauracja, stacja paliw, salon samochodowy, węzeł betoniarski).

Działka nr 56/1 – o powierzchni 0,16 ha zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z jednostanowiskowym garażem w bryle budynku (łączna pow. użytkowa 144,24 m2) oraz budynkami do celów działalności gospodarczej – budynek stacji obsługi pojazdów (pow. użytkowa 367,98 m2), salon sprzedaży (pow. użytkowa 255,96 m2) – łączna powierzchnia zabudowy budynków na działce wynosi 724,00 m2. Na działce zlokalizowane są dwie zadaszone wiaty o łącznej powierzchni 236,04 m2. Niezabudowana część działki w dużej części utwardzona i w całości ogrodzona. Stopień wyposażenia nieruchomości w urządzenia infrastruktury technicznej: woda z wodociągu gminnego, na działce zlokalizowane jest również własne ujęcie wody, kanalizacja sanitarna odprowadzona do bezodpływowych zbiorników, energia elektryczna, sieć telefoniczna. Dla terenu na którym znajduje się wyceniana nieruchomość brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy działka zlokalizowana na terenach zabudowanych i preferowanych do rozbudowy, obszary przekształceń i intensyfikacji istniejących układów osadniczych wg dominującej funkcji produkcyjno-składowej.

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA II O Centrum w Płocku 58 1020 3974 0000 5702 0057 9847

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.