Komornik Sądowy przy SR w Elblągu Władysław Kubryń Kancelaria Komornicza w Elblągu

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 49,00 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-28 09:45
Cena wywoławcza: 75 750,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1307/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Okrzei
Miasto: Elbląg
Województwo: warmińsko-mazurskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW EL1E/00098382/7

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Władysław Kubryń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 

28 października 2016 r. o godz. 9:45

                                                                                                                             

w Sądzie Rejonowym w Elblągu, 82-300 Elbląg, płk. Dąbka 8-12, sala nr 131, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój oraz przynależna piwnica o łącznej powierzchni 49,00 m2 (w tym piwnica – 4,00 m2) z własnością lokalu związany jest udział do 360/10000 części nieruchomości wspólnej opisanej w KW EL1E/00028292/8,

należącej do dłużnika: (…),  

położonego: 82-300 Elbląg, Okrzei 13/3,

dla którego Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1E/00098382/7.

 

Suma oszacowania wynosi 101 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 75 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 10 100,00.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BGŻ SA 85 2030 0045 1110 0000 0288 6750

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.