Komornik Sądowy przy SR w Słupsku Jan Maciejewski

ogłasza licytację na Zabudowana nieruchomość o pow. 187,20 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-18 14:30
Cena wywoławcza: 32 587,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 989/16
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Starkowo
Województwo: pomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Jan Maciejewski (tel./fax (59) 840 34 55 (g. 10:00-14:00) ogłasza, że dnia

 

18 listopada 2016 r. o godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę przy ul. Szarych Szeregów 13 w sali nr 101, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: nieruchomość gruntową, tj. działkę nr 43 o pow. 0,0582 ha zabudowaną budynkiem o pow. 187,20 m2,

położony: 76-270 Ustka, Starkowo 43,

dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SL1S/00103883/4 (NKW SL1S/00103883/4).

 

Suma oszacowania wynosi 43 449,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 32 587,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 4 345,00 w gotówce w kasie kancelarii do dnia 17.11.2016 r. lub przekazać na konto komornika:

PKO BP SA I O. Słupsk 76 1020 4649 0000 7202 0008 6082

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Więcej informacji na www.komornikslupsk.pl