Komornik Sądowy przy SR w Żaganiu Izabela Todorowska-Paterek Kancelaria Komornicza w Szprotawie

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 47,60 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-09 10:00
Cena wywoławcza: 82 500,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 230/16
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Kochanowskiego
Miasto: Żagań
Województwo: lubuskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Izabela Todorowska-Paterek Kancelaria Komornicza w Szprotawie ul. Odrodzenia 8, tel. (68) 376 27 34 w oparciu o art. 952 i 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

9 listopada 2016 r. o godz. 10:00

 

w SĄDZIE REJONOWYM W ŻAGANIU, ul. Szprotawska 3 sala nr 5, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Nieruchomości lokalowej nr 6 o powierzchni użytkowej 47,60 m2, położonej na II piętrze budynku mieszkalnego 6-kondygnacyjnego w miejscowości Żagań przy ul. Kochanowskiego 12B. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 5,4 m2 oraz udział w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu oraz w prawie własności części wspólnych budynku wynosi 14/1000. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą KW nr ZG1G/00039226/0.

 

Nieruchomość oszacowana została na kwotę 110 000,00 zł.

Cena wywołania I licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. 82 500,00 zł.

UWAGA: przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% wartości szacunkowej licytowanej nieruchomości, tj. 11 000,00 zł na konto komornika

PKO BP 53 1020 5460 0000 5302 0005 9261

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W licytacji nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 §1 kpc.