Komornik Sądowy przy SR w Olsztynie Roman Kopaniarz

ogłasza licytację na Działka nr 121/1 ma powierzchnię 23 205 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-17 08:30
Cena wywoławcza: 290 460,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 192/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Szałstry
Województwo: warmińsko-mazurskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Roman Kopaniarz tel. (89) 527 54 89 ogłasza, że dnia

 

17 listopada 2016 r. o godz. 8:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowszczaków 44 w sali nr  324, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej  do: (…), położonej: 11-042 Jonkowo, Szałstry, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OL1O/00096725/0.

Działka nr 121/1 ma powierzchnię 23 205 m2 i położona jest nad Jeziorem Szałstry. Obecnie użytkowana jest jako działka rekreacyjna.

Suma oszacowania wynosi 387 280,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   290 460,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 38 728,00 zł w gotówce lub na konto komornika:

BGK O. w Olsztynie 94 1130 1189 0025 0114 2520 0001

- najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.