Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Fabrycznej Radosław Bagiński Kancelaria Komornicza we Wrocławiu

ogłasza licytację na Lokal użytkowy pow. użyt. 63,50 m2.

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-07 11:00
Cena wywoławcza: 287 325,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale usługowo-przemysłowe
KM: 1914/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Reszelska
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI -

 

LOKALU MIESZKALNEGO (WR1K/00176333/7)

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Radosław Bagiński (tel. (71) 799 89 01, (71) 799 89 02) ogłasza, że w dniu

 

7 listopada 2016 r. o godz. 11:00

 

w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej mieszczącym się we Wrocławiu, ul. Świebodzka 5 w sali nr 101 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość wraz ze związanym z prawem własności lokalu udziałem w wysokości 22600/1000000 w częściach wspólnych budynku i prawie wieczystego użytkowania gruntu objętych księgą wieczystą o numerze 174930, położonego: 54-113 Wrocław, ul. Reszelska 8/7 (dzielnica Fabryczna, obręb Maślice), dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 176333 [NKW WR1K/00176333/7], stanowiącego własność dłużnika.

Lokal położony na II piętrze, pokój nr 1 z aneksem kuchennym i przedpokojem, pokój nr 2, pokój nr 3, łazienkę i wc, dostęp do balkonu. Przynależna piwnica o PU 6,80 m2. Powierzchnia użytkowa lokalu wg pomiarów z natury wynosi 63,50 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 383 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 287 325,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 38 310,00. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO Bank Polski S.A. III O. Centrum we Wrocławiu

49 1020 5242 0000 2002 0019 0769.

 

Rękojmię należy uiścić gotówką lub na rachunek komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Uwaga: licytacja wyznaczona na poniedziałek 7.11.2016 r., gotówkę należy wpłacić najpóźniej w piątek 4.11.2016 r., przy zleceniu przelewu należy pamiętać, iż za skuteczne spełnienie warunków licytacyjnych przyjmuje się chwilę zaksięgowania środków na rachunku Komornika, w związku z czym przelewy z rachunków obcych (poza PKO BP SA) powinny zostać zaksięgowane najpóźniej w piątek 4.11.2016 r., natomiast przelewy wewnętrzne w PKO BP SA powinny zostać zaksięgowane najpóźniej w niedzielę 6.11.2016 r..

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

                            

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 799 89 01