Komornik Sądowy przy SR w Częstochowie Jerzy Zając

ogłasza licytację na Nieruchomości w miejscowości Dąbrowa

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-23 10:20
Cena wywoławcza: 72 866,67
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 875/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Dąbrowa
Województwo: śląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Jerzy Zając Kancelaria Komornicza w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

23 listopada 2016 r. o godz. 10:20

 

w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: nieruchomość gruntowa niezabudowana - wspólność ustawowa majątkowa małżeńska, położonej w miejscowości Dąbrowa 37, gmina Popów, stanowiącej własność dłużników (…) i posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr CZ2C/00003679/0 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 109 300,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 72 866,67 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię na konto Sądu Rejonowego w Częstochowie:

Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa:

82 1130 1017 0021 1000 4690 0004 PLN

w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 10 930,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (przetarg), co umożliwi weryfikację i sprawdzenie prawidłowości wpłaty podając w tytule wpłaty sygn. sądową XVCo 3896/14.

 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.