Komornik Sądowy prz SR w Jastrzębiu Zdroju Aleksandra Krenzel-Huchel

ogłasza licytację na Działka o łącznej pow. 7 944 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-23 14:30
Cena wywoławcza: 33 333,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 494/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Województwo: śląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Aleksandra Krenzel-Huchel Kancelaria Komornicza w Jastrzębiu-Zdroju zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

23 listopada 2016 r. o godz. 14:30

 

w sali nr 28 Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu 602/26 i 605/26 położonej w miejscowości Jastrzębie-Zdrój obszar Bzie Dolne o łącznej powierzchni 7 944 m2, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju o numerze GL1J/00040609/1, stanowiącej własność dłużnika.

 

Udział w wysokości 1/2 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 50 000,00 zł.

Cena wywoławcza udziału w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 33 333,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości w wysokości 5 000,00 zł, najpóźniej do dnia poprzedzającego rozpoczęcie licytacji w gotówce lub w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim kontakcie z Kancelarią Komornika – tel. (32) 476 25 30.

Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 (Dz. U. 2010 nr 101, poz. 649) od 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.