Komornik Sądowy przy SR w Kielcach Magdalena Banatkiewicz Kancelaria Komornicza w Kielcach

ogłasza licytację na Nieruchomość zabudowana o pow. 0,0630 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-23 14:20
Cena wywoławcza: 211 229,25
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 464/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Zagrody
Województwo: świętokrzyskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Magdalena Banatkiewicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

23 listopada 2016 r. o godz. 14:20

 

w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach, sala XXII, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako działka gruntu o nr ew. 223/9, o łącznej pow. użyt. 0,0630 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej w budowie o pow. użyt. 138,16 m2, położonej w miejscowości Zagrody (ul. Szewska) gm. Sitkówka Nowiny, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystego Sądu Rejonowego w Kielcach o nr KI1L/00140425/5.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 281 639,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 211 229,25 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 28 163,90 zł.

 

Rękojmia powinna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy komornika:

PKO BP 07 1020 2629 0000 9902 0015 8667

lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.