Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej Beata Złocka

ogłasza licytację na Lokal użytkowy o pow. 47,80 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-16 09:00
Cena wywoławcza: 96 750,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 348/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Kasprzaka
Miasto: Dąbrowa Górnicza
Województwo: śląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej Beata Złocka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,, że w dniu 
 
16 listopada 2016 r. o godz. 9:00
 
w budynku Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej Wydziału I Cywilnego, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 23 w sali nr 221 odbędzie się
 
PIERWSZA LICYTACJA
 
nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrowa Górnicza, przy ul. Kasprzaka 42/15, stanowiącej własność dłużnika: (…),
posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1D/00049485/3 w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej.
Ograniczone prawo rzeczowe - własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. Budynek wielorodzinny, 4-piętrowy, mieszkanie o pow. użyt. 47,80 m2, trzy pokoje, kuchnia, łazienka oraz przedpokój. Lokal położony na 4 piętrze budynku, posiada balkon.
 
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 129 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 96 750,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 12 900,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
 
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 
96 1050 1272 1000 0091 3732 8630 
ING Bank Śląski SA O. w Dąbrowie Górniczej ul. 3 Maja 1,
z podaniem sygn. akt.
 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c., w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.