Komornik Sądowy przy SR w Sokółce Małgorzata Kondrat Kancelaria Komornicza w Sokółce

ogłasza licytację na Działka zabudowana o pow. 400 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-02 09:15
Cena wywoławcza: 17 205,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 89/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Pawłowicze
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce Małgorzata Kondrat na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  

 

2 listopada 2016 r. o godz. 9:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Sokółce mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 7 w sali nr IV, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości  stanowiącej:

Działka  ozn. nr 380/2 o powierzchni 400 m2 zabudowana budynkiem (byłego sklepu wielobranżowego) murowanym, parterowym, wolnostojącym o powierzchni zabudowy 73,3 m2. W budynku pomieszczenia: sala sprzedaży, magazynek i pokój socjalny. Stan techniczny na pograniczu średniego i słabego,  

położonego: 16-123 Kuźnica, Pawłowicze (obręb wsi Litwinki), 

dla którego  IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Sokółce prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW [NKW: BI1S/00021170/9].

 

Suma oszacowania wynosi 22 940,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 17 205,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 2 294,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Na podstawie art. 962 §1 kpc przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku

59 1020 1332 0000 1102 0037 3407.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.