Komornik Sądowy przy SR w Dzierżoniowie Maciej Majchrzak Kancelaria Komornicza w Dzierżoniowie

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 37 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-10-25 13:00
Cena wywoławcza: 54 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1557/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: 1 Maja
Miasto: Bielawa
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Maciej Majchrzak (tel. (74) 831 27 22) na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

25 października 2016 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnickiej 51, w sali nr 205, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do: (…),

położonej: Bielawa, ul. 1 Maja 13/1,

stanowiącej:

nieruchomość lokalowa, mieszkalna nr1 w budynku nr 1 w budynku nr 13 przy ul. 1Maja w Bielawie, działka nr 581 obręb Osiedle, oraz udział w nieruchomości wspólnej (w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego  działki) w wysokości 1549/10000. Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 37,00 m2 – według pomiarów i obliczeń własnych wykonawcy; według Księgi Wieczystej ma 42,30 m2 – powierzchnia podana wraz z powierzchną piwnicy, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, lokal w dobrym stanie technicznym i wizualnym.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych

Prowadzi Księgę Wieczystą nr KW SW1D/00030539/8.

 

Suma oszacowania wynosi 72 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 54 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 7 200,00 zł w gotówce lub na konto komornika:

 

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 75 9527 0007 0000 1922 2000 0001,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 831 27 22