Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Patryk Duda

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 53,50 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-09 14:50
Cena wywoławcza: 233 045,25
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 52/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Rusznikarska
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Patryk Duda Kancelaria Komornicza w Krakowie, ul. Urzędnicza 20/3 w sprawie KM 52/14 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

9 listopada 2016 r. o godz. 14:50

 

w sali nr D-133 Sądu Rejonowego w Krakowie-Krowodrzy w Krakowie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego numer 71 położonego na ósmym piętrze poddasze w budynku wielomieszkaniowym znajdującym się przy ul. Rusznikarskiej nr 14 w Krakowie, składającego się z 3 pokoi, przedpokoju, jasnej kuchni i łazienki z WC o łącznej powierzchni użytkowej 53,50 m2 z przynależną piwnicą, posiadającego założoną Księgę Wieczystą nr KR1P/00359822/4 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych,

stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 310 727,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 233 045,25 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 31 072,70 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Rękojmię można wpłacić również w wyżej wymienionym terminie na rachunek komornika o nr 72 1910 1048 2116 3512 9427 0001

Deutsche Bank PBC SA Centrum Operacji Bankowych.

Nieruchomość można oglądać w dniu 3 listopada 2016 r. o godzinie 14:30-15:00.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.