Komornik Sądowy przy SR w Będzinie Piotr Sikorski

ogłasza licytację na Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z zabudowaniami

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-04 11:30
Cena wywoławcza: 447 333,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 3911/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Sienkiewicza
Miasto: Będzin
Województwo: śląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Piotr Sikorski (tel. (32) 761 94 59) ogłasza, że dnia

 

4 listopada 2016 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Będzinie mającego siedzibę przy ul. Sączewskiego 23, w sali nr 202, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej: 42-500 Będzin, pomiędzy ulicą Sienkiewicza a Promyka 1 (hala produkcyjna ul. Sienkiewicza 33),

dla której Sąd Rejonowy w Będzinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW:  KA1B/00015422/5], którego użytkownikiem wieczystym jest (…).

Przedmiotem licytacji jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej halą produkcyjno-magazynową z zapleczem biurowo-socjalnym, położona w Będzinie, przy ulicy Sienkiewicza 33. Na nieruchomości gruntowej posadowiony jest budynek – hala produkcyjno-magazynowa, wykorzystywana do produkcji okien aluminiowych, część biurowa, część socjalna. Budynek produkcyjno-magazynowy z zapleczem biurowo-socjalnym o powierzchni zabudowy 985 m2, powierzchni użytkowej 943,70 m2 i kubaturze 3 200 m3, niepodpiwniczony, wybudowany w okresie przedwojennym, jako stajnia dla koni wojskowych. Po remoncie i modernizacji, w latach 2008-2010, w obiekcie powstały pomieszczenia o następujących funkcjach: wiatrołap, ekspozycja, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia porządkowe, pokój socjalny, WC, korytarze komunikacyjne, szatnia, WC z natryskami, WC damski, WC męski, sala narad, gabinet prezesa, pomieszczenie kierownika produkcji, pomieszczenia produkcyjno-magazynowe, jako hala jednoprzestrzenna. Budynek posadowiony na działce gruntu nr 3/13 o powierzchni 2 434 m2, karta mapy 37, której właścicielem jest Gmina Będzin, a użytkownikiem wieczystym do dnia 29.03.2095 r. i właścicielem budynku przy ulicy Sienkiewicza 33, stanowiącego odrębną nieruchomość jest (…). Budynek posiada następujące instalacje: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczna trójfazowa. Zamiast instalacji CO – zastosowano nagrzewnice elektryczne ciepłego powietrza dla hali produkcyjnej, a dla części biurowo-socjalnej przenośne grzejniki elektryczne. Ciepła woda użytkowa z bojlera elektrycznego. Brak gazu. Instalacja wentylacji grawitacyjnej, wentylacja nawiewna naturalna oraz nawiewno-wywiewna mechaniczna w hali produkcyjnej. Klimatyzacja w pomieszczeniach biurowych. Instalacja monitoringu całodobowego i telewizji przemysłowej.    

Suma oszacowania wynosi 671 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 447 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 67 100,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce na konto komornika:  

ING Bank Śląski SA O. Będzin 23 1050 1227 1000 0090 6527 7254,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.