Komornik Sądowy przy SR w Olsztynie Karolina Trykacz

ogłasza licytację na Lokal usługowy o pow. 38,06 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-16 14:00
Cena wywoławcza: 201 630,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale usługowo-przemysłowe
KM: 834/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Linki
Miasto: Olsztyn
Województwo: warmińsko-mazurskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Karolina Trykacz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

16 listopada 2016 r. o godz. 14:00

 

w Sądzie Rejonowym w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 44 w sali nr 317 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

prawo własności do lokalu użytkowego (niemieszkalnego) nr 1 usytuowanego na parterze w budynku biurowo-handlowym o pow. użytkowej 38,06 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 13,34 m2 i udziałem 3/100 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (KW OL1O/36452);

położonej w Olsztynie przy ul. Linki 3/4 lok. nr 1;

posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Olsztynie nr OL1O/00088428/9.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 268 840,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 201 630,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 26 884,00 zł, tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kancelarii komornika w Olsztynie ul. Wyzwolenia 16/2 lub na rachunek bankowy komornika nr

 

09 1240 5598 1111 0000 5028 4421.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (89) 527 58 11