Komornik Sądowy przy SR w Świdnicy Krzysztof Rogowski

ogłasza licytację na Lokal w Świdnicy

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-09 14:30
Cena wywoławcza: 14 760 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 90.14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Strzegom
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Krzysztof Rogowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

9 listopada 2016 r. o godz. 14:30

 

w Sądzie Rejonowym w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 313, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej o pow. 13,8546 ha, położonej: 58-150 Strzegom, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SW1S/00073243/3.

Suma oszacowania wynosi 19 680 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 14 760 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 1 968 000,00 zł. Rękojmia powinna być wpłacona na rachunek bankowy komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.