Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Krowodrzy Marcin Godyń Kancelaria Komornicza w Krakowie

ogłasza licytację na Nieruchomość o pow. 0,0258 ha; 0,0166 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-14 14:30
Cena wywoławcza: 17 636,25
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 3524/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Ojcowska
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia, że w dniu

 

14 listopada 2016 r. o godz. 14:30

 

w sali D-134 Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działkę nr 449 o powierzchni 0,0258 ha, obr. 34 Krowodrza, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym przy ul. Ojcowskiej 63a w Krakowie o ustalonej powierzchni użytkowej 161,84 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1P/00128513/7.

 

Sumę oszacowania stanowi kwota 504 435,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwota 378 326,25 zł.

 

udziału dłużnika 1/2 części Jana Dzikowskiego we współwłasności nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 446 obr. 34 Kraków-Krowodrza, o powierzchni 0,0166 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości prowadzi księgę wieczystą KR1P/00128512/0 (droga dojazdowa).

 

Sumę oszacowania stanowi kwota 23 515,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwota 17 636,25 zł.

 

W związku z nowelizacją z dniem 1 stycznia 2016 roku ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 ze zm.) nabywca nieruchomości zobowiązany jest uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania w gotówce lub książeczce oszczędnościowej najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można składać także na rachunek bankowy komornika

 

31 1060 0076 0000 3260 0078 5546 w Banku BPH SA.

 

Nieruchomość można oglądać w dniu 3.11.2016 roku o godz. 11:00, zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika - Kraków, ul. Wybickiego 1/49a. Tel. (12) 349 04 87.