Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie mgr Marian Baradziej Kancelaria Komornicza w Krakowie

ogłasza licytację na Działka o pow. 2 736 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-23 12:00
Cena wywoławcza: 285 525,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2725/12 (2)
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Na Załęczu
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Marian Baradziej, mający kancelarię pod adresem: 31-580 Kraków, ul. Nowohucka 44/184, zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

23 listopada 2016 r. o godz. 12:00

 

s. nr  E-218 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – działki nr 80/12 położonej w miejscowości Kraków, w okolicy ul. Na Załęczu (obr. 55 Nowa Huta, pow. 2 736 m2, zabudowana  budynkiem administracyjno-socjalnym dawnej stacji paliw o pow. zabudowy ok. 83 m2 i zniszczoną pakamerą, część działki utwardzona płytami betonowymi, na działce znajdują się również stare zbiorniki na paliwo), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w  Kraków nr KR1P/00339083/5.

Prawo użytkowania wieczystego oszacowane jest na kwotę: 380 700,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 285 525,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 38 070,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek Komornika: 16 8619 0006 0030 0325 8036 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym.

 

Nieruchomość można oglądać w dniu 14.11.2016 r. w godz. 14:30-14:45, w miejscu jej położenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Dodatkowych informacji co do przedmiotowej nieruchomości można uzyskać pod nr tel. (12) 414 19 61.