Komornik Sądowy przy SR w Jeleniej Górze Jerzy Wydro

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 48,30 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-10 11:30
Cena wywoławcza: 33 375,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 2197/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Dąbrowica
Miasto: Jelenia Góra
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Jerzy Wydro zawiadamia, że w dniu 

10 listopada 2016 r. o godz. 11:30

w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 220 odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny nr 5 stanowiący odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 48,30 m2 położony w miejscowości Dąbrowica 28a. Lokal stanowi własność dłużnika (…) i jest objęty księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze nr JG1J/00049905/7. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni i łazienki z WC. Położony jest w budynku wolnostojącym, 3 kondygnacyjnym. Lokal oszacowany jest na kwotę 44 500,00 zł.  Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 33 375,00 zł.  Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 4 450,00 zł,  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Jelenia Góra nr 27 1020 2124 0000 8102  0075 4069. Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy  tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika, a na trzy dnia przed licytacją  akta zostaną przekazane do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze I Wydziału Cywilnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (75) 764 60 50