Komornik Sądowy przy SR w Zambrowie Mieczysław Mioduszewski

ogłasza licytację na Nieruchomość gruntowa zabudowana o pow. 0,1800 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-15 09:00
Cena wywoławcza: 70 314,67
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1503/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Poryte Jabłoń
Województwo: podlaskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zambrowie Mieczysław Mioduszewski (tel. (86) 271 48 38) ogłasza, że dnia

 

15 listopada 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Zambrowie mającego siedzibę przy al. Wojska Polskiego 56 w sali nr 1, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

niewydzielonej części nieruchomości,

należącej do: (…),  

stanowiącej: udział w wysokości 1/3 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym – działka nr 901 o pow. 0,1800 ha,

położonej: 18-300 Zambrów, Poryte Jabłoń,

dla której Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LM1Z/00022159/0.

 

Suma oszacowania wynosi 105 472,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 70 314,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 10 547,20 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku
74 1020 1332 0000 1702 0037 3522.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.