Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa -Krowodrzy w Krakowie Leszek Dumnicki

ogłasza licytację na Działka o pow. 855 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-09 13:30
Cena wywoławcza: 523 956,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 665/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Modlniczka
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Leszek Dumnicki Kancelaria Komornicza w Krakowie mający siedzibę  przy al. Pokoju 29b/37 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

9 listopada 2016 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 w sali  nr D-123, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Modlniczka, gm. Wielka Wieś, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00223235/0, należącej do dłużników (…).

W skład nieruchomości wchodzi działka nr 3/2 o powierzchni 855 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Wspólnej 11.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 785 934,00 zł.

Cena wywołania wynosi 2/3 sumy oszacowania, tj. 523 956,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 78 593,40 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: 50 8619 0006 0030 0025 8049 0001.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia  sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w dniach 31 października i 7 listopada 2016 r. w godzinach od 15:00 do 16:00, zaś jej operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.