Komornik Sądowy przy SR w Bytomiu Maria Goraj

ogłasza licytację na Działki, udział 2/32 części

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-22 13:00
Cena wywoławcza: 220 312,50
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 268/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Spokojna
Miasto: Bytom
Województwo: śląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Maria Goraj zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

22 listopada 2016 r. o godz. 13:00

 

w Sądzie Rejonowym w Bytomiu, w sali nr 230, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału 20/32 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym zlokalizowanym w Bytomiu przy ul. Spokojnej 6a, stanowiącego własność dłużniczki.

Dla przedmiotowej nieruchomości obejmującej działki ewidencyjne nr 312/118, 313/118, 1385/118, 1387/118 Sąd Rejonowy w Bytomiu prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1Y/00031056/6.

 

Udział 20/32 części w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 293 750,00 zł.

Cena wywoławcza (udziału 20/32 cz.) w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 220 312,50 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć na dzień przed licytacją rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania udziału 20/32 cz. w nieruchomości, tj. 29 375,00 zł przelewem na rachunek bankowy komornika nr

54 1050 1230 1000 0022 6196 2969

(decyduje data wpływu na konto komornika) z podaniem sygn. akt KM 268/14, w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub gotówką.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (32) 281 24 59