Komornik Sądowy przy SR w Kłodzku Henryk Suszycki

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 52,32 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-07 11:00
Cena wywoławcza: 64 200,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 3210/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Tkacka
Miasto: Krosnowice
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Henryk Suszycki (tel. (74) 811 04 39, 693 970 503) ogłasza, że dnia

 

7 listopada 2016 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 129, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego położonego:

57-362 Krosnowice, ul. Tkacka 6/2,

dla którego V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00078382/7.

 

Przedmiotowa nieruchomość stanowi prawo własności lokalu mieszkalnego położonego na poziomie parteru w budynku wielorodzinnym o pow. użytkowej 52,32 m2 (dwa pokoje, kuchnia, łazienka z w.c. oraz przedpokój z wydzieloną kotłownią) wraz z udziałem 89/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu - działki nr 975/83, o pow. 607 m2 oznaczonej księga wieczystą nr SW1K/00061079/8.

 

Suma oszacowania wynosi 96 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 64 200,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 9 630,00 w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 21 2030 0045 1110 0000 0087 5540,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 811 04 39