Komornik Sądowy przy SR w Strzelcach Krajeńskich Przemysław Gągało

ogłasza licytację na Działka zabudowana o pow. 4316 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-11-14 09:30
Cena wywoławcza: 47 800,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 494/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Niegosław
Województwo: lubuskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr GW1K/00005947/3

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich Przemysław Gągało, na podstawie art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

14 listopada 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich mającego siedzibę przy ul. Rynek 2-3, w sali nr 13, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 66-530 Drezdenko, Niegosław, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj. IV Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1K/00005947/3.

 

Przedmiotem sprzedaży jest zabudowana działka nr 146/2 o pow. 4 316 m2 (tj. 0,4316 ha), całość B/RIVb, leżąca w środkowej części wsi Niegosław, gm. Drezdenko, na zapleczu zabudowań produkcyjnych, mieszkaniowych i zagrodowych, rozciągających się wzdłuż głównej ulicy. Działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Odległość od drogi asfaltowej, w pasie której biegną sieci wodociągowa, elektroenergetyczna, gazowa i telefoniczna, wynosi ok 55 m. Na działce zlokalizowane są ruiny budowli o pow. ok 320 m2, jako pozostałość po nieukończonej bądź częściowo rozebranej budowli. Teren w ok 80% jest utwardzony i ma nawierzchnię betonową. Kształt działki jest dość regularny i korzystny. Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Suma oszacowania wynosi 71 700,00 zł.

Cena wywołania wynosi 47 800,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 7 170,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika).

 

Rękojmię można uiścić na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Gorzowie

54 1020 1967 0000 8202 0052 4454

 

lub w kasie kancelarii.